Future Content Group
Future Content Group

Vi vet att 1+1 är större än 10

Vi är experter på interaktiva webbtjänster och affärsmodeller.

Ni är experter på er huvudverksamhet.

Vi hjälper er att öka era intäkter och knyta närmare band med era kunder, leverantörer, medlemmar eller andra strategiska målgrupper.

Tillsammans skapar vi en vision och ett affärskoncept!

Skapa v䲤e genom interaktivitet

Interaktiva och sociala webbtj䮳ter, Web 2.0, మar dⲥn f⠮ya aff䲳modeller d䲍 webbplatsen inte bara 䲠ett verktyg f⠡tt f⭥dla information. Ett community, d䲠 anv䮤arna sj䬶a kan bidra med kommentarer och inneh嬬, kan exempelvis vara ett effektivt verktyg f⠡tt 론lojaliteten hos en kundgrupp eller att utv䲤era nya produkter.

Varf⠆uture Content Group?

Till skillnad fr宠traditionella konsultf⥴ag arbetar vi inte med fasta arvoden och korta projektcykler. V岡 klienter 䲠v岡 partners och tillsammans arbetar vi sida vid sida med att ta fram genomt䮫ta webbtj䮳ter, och ansvarar sedan f⠳upport och utveckling mot vinstdelning. Vi 䲠lika hemma i den underliggande tekniken som de aff䲳m䳳iga och strategiska besluten kring att skapa en effektiv n䲶aro p堮䴥t f⠶岡 partners.